Historisk analyse - K-F-K-B

Kernen i historisk analyse er at drage slutninger fra kilderne til den fortidige virkelighed. Dvs. man skal finde oplysninger i tekster og andet materiale for at besvare et spørgsmål. Kernen i kildekritik ligner derfor andre humanistiske fag, hvor tekstlæsning og teksttolkning er centralt. Her undersøger man, hvad der står, og hvad det betyder. Men med udgangspunkt i denne teksttolkning skal den historiske analyse lave slutninger til den historiske virkelighed. Denne fortidige virkelighed kan enten være den virkelighed, hvor teksten blev til, eller den virkelighed, teksten meddeler noget om. Men udgangspunktet for disse slutninger er altså en tolkning af tekstens mening.

Udgangspunktet for at skrive en analyse er en metodisk gennemgang af kildematerialet. Når man skriver en historisk analyse, så er det naturligt at inddrage det, som er relevant i forhold til kilde og opgavespørgsmål. Det kan være en god idé at lave en kort beskrivelse af kilden med ophavssituation m.m. Selve analysen baseres på kildecitater, som kommenteres. Kommentarerne handler om, hvad citaterne betyder, deres relevans for spørgsmålet, men også hvordan de skal tolkes som levn, eller om de er troværdige. Man skal altså være kritisk og også gerne inddrage og diskutere andres (historikere) tolkninger, hvis det er muligt. Man skal hele tiden være opmærksom på, om citatet (kilden) kan bruges i forhold til spørgsmålet.

 

KFKB

K = Kildeidentifikation

F = Fortolkning

K = Kildekritik

B = Brugbarhedsvurdering

 

K = Kildeidentifikation

Hvad er det? Hvem er forfatteren? Hvornår er den blevet til? Hvor er den blevet til? I hvilken situation og sammenhæng er kilden blevet til i?

På baggrund af disse spørgsmål skal du lave en klassifikation (inddeling) af kilder i kategorier, fx dagbogsnotater, dokumenter, breve, litteratur etc.

Fastslå dernæst, om der er kilder (eller dele af kilder), som er beretninger.

 

F = Fortolkning

Hvad meddeler teksten, der er relevant for det overordnede spørgsmål?

Forklar betydningen af de relevante tekststeder.

 

K = Kildekritik

Hvorfor blev teksten overhoved skrevet?

Hvorfor blev den netop udformet sådan?

Hvilket formål havde forfatteren med at skrive teksten?

Hvis kilden er en beretning, skal I besvare om kilden er troværdig ved først og fremmest at analysere kildens tendens.

 

B = Brugbarhedsvurdering

Brugbarhedsvurdering er en vurdering af, om en kilde kan bruges til at besvare spørgsmålet.


Kilder: Bent Egaa Kristensen, Historisk metodeDR Humanistisk videnskabsteori.

For en uddybende beskrivelse af historisk metode se http://www.kghistorie.dk/82637991 & http://www.kghistorie.dk/82638000 & http://www.kghistorie.dk/82638001 & http://www.kghistorie.dk/84660569