Historisk analyse - K-F-K-B

K = Kildeidentifikation

F = Fortolkning

K = Kildekritik

B = Brugbarhedsvurdering

 

K = Kildeidentifikation

Hvad er det? Hvem er forfatteren? Hvornår er den blevet til? Hvor er den blevet til? I hvilken situation og sammenhæng er kilden blevet til i?

På baggrund af disse spørgsmål skal du lave en klassifikation (inddeling) af kilder i kategorier, fx dagbogsnotater, dokumenter, breve, litteratur etc.

Fastslå dernæst, om der er kilder (eller dele af kilder), som er beretninger.

 

F = Fortolkning

Hvad meddeler teksten, der er relevant for det overordnede spørgsmål?

Forklar betydningen af de relevante tekststeder.

 

K = Kildekritik

Hvorfor blev teksten overhoved skrevet?

Hvorfor blev den netop udformet sådan?

Hvilket formål havde forfatteren med at skrive teksten?

Hvis kilden er en beretning, skal I besvare om kilden er troværdig ved først og fremmest at analysere kildens tendens.

 

B = Brugbarhedsvurdering

Brugbarhedsvurdering er en vurdering af, om en kilde kan bruges til at besvare spørgsmålet.


 

Kernen i historisk analyse er at drage slutninger fra kilderne til den fortidige virkelighed. Dvs. man skal finde oplysninger i tekster og andet materiale for at besvare et spørgsmål. Kernen i kildekritik ligner derfor andre humanistiske fag, hvor tekstlæsning og teksttolkning er centralt. Her undersøger man, hvad der står, og hvad det betyder. Men med udgangspunkt i denne teksttolkning skal den historiske analyse lave slutninger til den historiske virkelighed. Denne fortidige virkelighed kan enten være den virkelighed, hvor teksten blev til, eller den virkelighed, teksten meddeler noget om. Men udgangspunktet for disse slutninger er altså en tolkning af tekstens mening.

Kilder: Bent Egaa Kristensen, Historisk metodeDR Humanistisk videnskabsteori.

For en uddybende beskrivelse af historisk metode se http://www.kghistorie.dk/82637991 & http://www.kghistorie.dk/82638000 & http://www.kghistorie.dk/82638001 & http://www.kghistorie.dk/84660569