Vigtige datoer

 Hjælp til SRP: http://www.emu.dk/modul/studieretningsprojektet-srp-stx-elever 

 

 

Dato 

Valg af fag / udfyldt blanket afleveres til faglæreren

 

Skaf materiale, læs, tag noter og skriv. Aflevering af oplysninger om valg af emne og litteratur.

 

Vejledningsdag om problemformulering/skrivedag

 

Seneste frist for at sende dit eget udkast til en færdig problemformulering til din lærer på --@kolding-gym.dk / dette udkast danner grundlag for en vejledningssamtale, hvor vi sammen udarbejder den endelige problemformulering

 

Eleverne henter mapper med dansk/historieopgave-problemformuleringer på kontoret

 

Opgaveskrivning og vejledning.

 

Opgaven afleveres på kontoret.

 

Vejlederne afleverer opgaven tilbage til eleverne.