Historiske nøglebegreber

  • Forandring
  • Kontinuitet
  • Årsagssammenhæng
  • Konsekvens
  • Betydning
  • Perspektiver

 

Se også Key conceps http://www.kghistorie.dk/82638014