K-F-K-B Historisk analyse

K = Kildeidentifikation

F = Fortolkning

K = Kildekritik

B = Brugbarhedsvurdering

 

K = Kildeidentifikation

Hvad er det? Hvem er forfatteren? Hvornår er den blevet til? Hvor er den blevet til? I hvilken situation og sammenhæng er kilden blevet til i?

På baggrund af disse spørgsmål skal du lave en klassifikation (inddeling) af kilder i kategorier, fx dagbogsnotater, dokumenter, breve, litteratur etc.

Fastslå dernæst, om der er kilder (eller dele af kilder), som er beretninger.

 

F = Fortolkning

Hvad meddeler teksten, der er relevant for det overordnede spørgsmål?

Forklar betydningen af de relevante tekststeder.

 

K = Kildekritik

Hvorfor blev teksten overhoved skrevet?

Hvorfor blev den netop udformet sådan?

Hvilket formål havde forfatteren med at skrive teksten?

Hvis kilden er en beretning, skal I besvare om kilden er troværdig ved først og fremmest at analysere kildens tendens og formål.

 

B = Brugbarhedsvurdering

Brugbarhedsvurdering er en vurdering af, om en kilde kan bruges til at besvare spørgsmålet.

 

Se også http://www.kghistorie.dk/82637991 & http://www.kghistorie.dk/82638000 & http://www.kghistorie.dk/82638000 & http://www.kghistorie.dk/84660569