SRP

Find inspiration og vejledning til opgavens struktur m.m. andre steder på http://www.kghistorie.dk/82638023 

For særlige forhold vedrørende SRP på http://www.kolding-gym.dk/fileadmin/user_upload/Vaerktoejskassen/Formalia/M_l_og_bed_mmelseskriterier_til_SRP.pdf 

For historie og videnskabsteori se http://www.kghistorie.dk/82638006 

 

Gode hjemmesider med vejledning til SRP og DHO

http://historiskmetode.weebly.com/srp-og-historiefaget.html 

http://historiskmetode.weebly.com/dho.html 

https://www.opgavekorrektur.dk/akademisk-skrivning/