Opgavekommandoer

Opgavekommandoer:

”Hvordan” – lav en beskrivelse af et emne

”Hvorfor” – find årsagssamenhænge

”Sammenlign” – find ligheder og forskelle ved et emne

”Undersøg” – en kritisk analyse af et bestemt emne

”Diskutér” – på baggrund af dokumentation af argumenter overvejes forskellige historiske fortolkninger af et emne.

”Vurdér” – lav en vurdering af en eller flere fremstillinger af et emne

”I hvilket omfang” – diskutér de forskellige fordele ved en given argumentation eller forklaring

Del siden